Fit&Sexy

A ka autizëm fëmija juaj, apo vetëm vështirësi në të folur? Elementet dalluese të autizmit

11/08/2021 15:46
nga:G C

Kur një fëmijë është i ngadalshëm në të folur, mund të lindë pyetja: A është vonesë e të folurit apo çrregullim i spektrit autik? Diagnoza diferenciale kërkon vëzhgim të kujdesshëm të aftësive komunikuese të fëmijës, shkruan Revista Psikologjia.

Vonesa e të folurit nuk parashikon autizmin. Megjithatë, 75% e fëmijëve me autizëm shfaqin vonesë gjuhësore (pak a shumë). Dhe kjo shpjegohet nëse mendohet se fëmijët mësojnë të komunikojnë nëpërmjet ndërveprimeve të tyre me të tjerët, diçka që është e vështirë për një fëmijë me autizëm, transmeton lajmi.net.

Shprehja gjuhësore tek fëmijët me çrregullim të spektrit autik mund të jetë shumë e zhvilluar ose pothuajse inekzistente.

Në autizëm (zakonisht) fëmija:

– E ka të vështirë ta shohë në sy bashkëbiseduesin.

– Nuk ndjek drejtimin e gishtit kur tregohet diçka (pas 12 muajsh).

– Nuk kthehet në emrin e tij deri në 12 muaj.

– Nuk u tregon të tjerëve objekte, persona apo situata deri në 15 muaj.

– Është e vështirë të përdoren objektet për qëllimin që janë krijuar (p.sh. krehër) deri në 15 muaj.

– Është e vështirë të përdorësh një objekt që pretendon të jetë diçka tjetër deri në 2 vjet (lojë simbolike).

– Vështirë për të imituar lëvizjet, gjestet, tingujt dhe fjalët deri në 16-18 muaj.

– E ka të vështirë të komunikojë duke përdorur komunikimin joverbal.

Nëse jeni të shqetësuar për zhvillimin e komunikimit të fëmijës suaj, kërkoni ndihmë profesionale.

Ndërhyrja e hershme është e rëndësishme në zhvillimin e fëmijës. Shpesh është e vështirë të bëhet diagnoza diferenciale në moshë të re, por nëse ka arsye për logopedi, atëherë ajo fillon dhe në një moshë më të madhe diagnoza vendoset në mënyrë të sigurt.