Opinion

Të rinjët dhe droga!

01/25/2018 20:26
nga:Filonida Kelmendi

Shkruan: Filonida Kelmendi – Psikologe

Individët janë qenie që në jetë përballen me shumë sfida e pengesa. Njeriu gjatë zhvillimit përjeton ndryshime të shumta si fizike ashtu edhe psikologjike, e ndaj këtyre ndryshimeve ne si qenie përdorim faktorë të ndryshëm për t`ju dal përballë. Nganjëherë situatat e këqija na shtyjnë që të nxitemi edhe drejt faktorëve negative. Mosha e adoleshencës pra rinia sidomos është në qendër të këtyre ndryshimeve që vijnë si rezultat i luhatjes së hormoneve të ndryshme.

Gjatë kësaj periudhe kujdesi mbi fëmijët duhet të jetë në nivel, jo t`ju bëhet presion por të përdoret stil i duhur i prindërimit. Nga këto ndryshime fëmija mund të mos adaptohet në shkollë, të ndihet keq nga komunikimi jo i duhur në familje, në shoqëri apo rrethin social ndaj të cilit ekspozohet. Mënyra për të anashkaluar jetën që rrjedh në një vijë jo të duhur shpesh janë pikërisht substancat narkotike apo droga. A është zgjidhje kjo? Jo …- si arsye e parë pse të rinjët fillojnë të kenë qasje tek droga është kureshtja, nxitja për të provuar diçka të re duke mos njohur pasojat e mëtutjeshme.

Shkaku për këtë kureshtje mundet me qenë pikërisht mos angazhimi i tyre në interesa tjera të përshtatshme si kurse të fushave të ndryshme, shoqata për aktivitete me të rinjët e qëndrime tjera frytëdhënëse. Tjetër arsye është atmosfera jo e këndshme në familje, një i ri që ka vazhdimisht probleme familjare shtyhet që të ecë kësaj rruge për të ikur nga realiteti jo i përshtatshem, e kjo vjen si shkak i mungesës së afërsisë me prindin dhe anashkalimi i nevojës kur fëmija kërkon ngrohtësi dhe dashuri. Pastaj edhe ndikimi i bashkëmoshatarëve është i madh në këtë periudhë, ne si shoqëri për tu pranuar në një rreth social bëjmë ato sjellje që rrethi përkatës i pranon si të sakta e kjo është pjesa ku duhet pasur kujdes se çfarë rrethi social po i përket fëmija.

E tërë kjo rezulton se ka faktorë të shumtë pse e shtyjnë të riun drejt kësaj rruge, por e rëndësishme është informimi i rinisë për negativitetin që sjell ky rrugëtim, angazhimi i tyre në fusha më të dobishme, apel për një komunikim të ngrohtë në relacionin prind-fëmijë ngase këto janë shtyllat kryesore për evitimin e sjelljeve negative. Duhet inkurajim dhe motiv për të rinjët që të ushqejnë interesa positive, e kjo vjen si bashkëpunim i ndërsjelltë i prindërve, mësimdhënësve dhe rrethit social.

02/19/2019 16:22

Paga minimale e lidhur me pensionet e veteranëve