11/25/2019 13:48

Certifikimi i rezultatit zgjedhor, i varur nga ankesat e partive politike