06/08/2018 12:02

Kryeministri nuk ka nevojë të ‘lavdërohet’, ai këtë gjë e bën më së miri vet