02/22/2018 14:05

VV: Nuk jemi pyetur për shtyrje të seancës