03/15/2020 19:03

Inspektorati del me udhëzime të reja: Ndalohet qëndrimi i personave të tjerë në lokalet afariste, përveç shitësit dhe blerësve