Lajme

Rrahu gruan, gjykata e lë në paraburgim prishtinasin

04/30/2019 15:39
nga:A. R.

Gjykata Themelore në Prishtinë ia ka caktuar një muaj paraburgim të pandehurit F.A për shkak të veprës penale dhuna në familje.

Ekziston dyshimi i bazuar se i pandehuri F.A ka ushtruar dhunë ndaj të dëmtuarës K.D duke kryer veprën penale e cila i vihet në barrë.

Gjykata ka konstatuar se është përmbushur kriteri nga neni 187 par.1 nën. par.1.1 dhe 1.2 pika 1.2.1., 1.2.2, dhe 1.2.3 të KPRK-së, si kusht i veçantë për caktimin e masës së paraburgimit, në mënyrë që të zhvillohet procedura penale pa pengesë në sigurimin e prezencës së të pandehurit në procedurë, në parandalimin e përsëritjes së veprës penale dhe nëse i pandehuri gjendet në liri mund të ndikojë në rrjedhën e procedurës penale duke ndikuar në të dëmtuarën-dëshmitarët.

Pala ka të drejtë ankese kundër këtij vendimi në Gjykatën e Apelit të Kosovës.

04/20/2020 10:40

LAJMI I FUNDIT: Futen në grevë të paraburgosurit në Prishtinë