Ministria e Arsimit: Të gjithë nxënësit e Kamenicës të jenë sot në shkollë

Ministria e Arsimit, Shkencës Teknologjisë dhe Inovacionit (MASHTI) ka bërë thirrje që sot të gjithë nxënësit e komunës së Kamenicës të jenë në shkollë, në bazë të vendimit për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar. Vendimin për organizimin e mësimit alternativ të përshpejtuar për 441 nxënës të komunës së Kamenicës, MASHTI e ka marrë duke … Continue reading Ministria e Arsimit: Të gjithë nxënësit e Kamenicës të jenë sot në shkollë