Konflikt i pastër Interesi, anëtari i Bordit të Agjencisë së Akreditimit bën reklamë për Kolegjin AAB

Anëtari i Bordit të Agjencisë së Akreditimit në Ministrinë e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, Xhavit Rexhaj ka vepruar kundërligjshëm duke u bërë pjesë e spoteve reklamuese të Kolegjit AAB. Bazuar në Ligjin për Parandalimin e Konfliktit të Interesit në Ushtrimin e Funksionit Publik, Rexhaj si profesor në Kolegjin AAB ka rënë në konflikt të interesit … Continue reading Konflikt i pastër Interesi, anëtari i Bordit të Agjencisë së Akreditimit bën reklamë për Kolegjin AAB