Opinion

Dobësia e vazhdueshme e qeverive

11/25/2020 17:42
nga:Albina Hyseni

Edukimi i popullatës, numri i testeve, dobësia e vazhdueshme e qeverive në planifikimin për mbrojtjen shëndetësore të qytetarëve në ekspertë të larmive të ndryshme, lë të kuptoj që ky nivelizim në disa fusha të caktuara ka qenë jo i mjaftueshëm.

Prandaj nevojshmëria e politikave të zhvillimit është atëherë kur qeverisja përfshin normat, traditat dhe institucionet përmes të cilave vendi ushtron autoritetin e tij mbi të mirën e përbashkët në optikën e zhvillimit.

Gjithashtu kapacitetin e qeverisë për të menaxhuar me efikasitet burimet e veta dhe për të zbatuar politika të përshtatshme, si dhe ekzistencën e një kontrolli demokratik mbi agjentët e ngarkuar nga autoriteti.

Albina Hyseni

05/06/2021 17:14

Shoqëria, shteti dhe politikat (mirëqenia mendore)