01/18/2018 19:25

​Bënë vrasje e pastaj kërcëno, kjo është politikë tipike e kryezyrtarëve te Beogradit