02/22/2018 08:07

I gjithë fshati në dietë, banorët do të dobësohen njëkohësisht