07/15/2018 14:06

Si hapet airbag, shikoni në xhirim të ngadalësuar