05/15/2021 11:23

​Dogana për katër muaj mblodhi rreth 400 milionë euro, shpejt nis zhdoganimi i mallrave në Durrës