12/06/2019 14:55

Agjencia e Statistikave: Shuma e përgjithshme e shpenzimeve të Qeverisë së Kosovës është mbi 500 milionë euro