09/29/2020 09:48

Gjuriq: Nëse ideja e Asociacionit është e vdekur, edhe suksesi i dialogut është i vdekur