05/31/2020 12:29

Joe Biden: Të protestosh kundër këtij brutaliteti është e drejtë dhe e nevojshme