07/10/2019 20:41

Një grua e fortë në vend që të shqetësohet kur njerëzit nuk e trajtojnë ashtu siç duhet, ajo thjesht i vret me mirësinë e saj