04/23/2020 10:00

Gjuha e urrejtjes, nxitje e të keqes, dallimi mes të mirës dhe të keqes