07/10/2019 12:00

Vendi ku kalaveshi i rrushit shitet për 11 mijë dollarë