12/15/2017 14:59

Prindërit po u ofrojnë alkool shumë herët fëmijëve dhe kjo është e dëmshme