10/16/2017 20:09

Gjykatës e avokatit u humb sinjali me të akuzuarin për terrorizëm