09/01/2017 09:21

Kelmendi kërkon tryezë të liderëve për pagesat e veteranëve