06/27/2017 08:57

Vendimi për ndalimin e udhëtimit në SHBA hyn në fuqi më 29 qershor