07/15/2017 15:09

WikiLeaks: CIA ka mjete për “mbledhjen” e SMS në pajisjet Android