03/20/2017 17:50

Kushtetuta dhe ligji ndërkombëtar ia pamundësojnë Serbisë t’a anulojë vendimin për pronat