07/25/2017 17:56

Teuta Rugova dhe Ukë Rugova nuk marrin pjesë në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-së