01/11/2017 10:57

Komuna e Prishtinës kërkon që qytetarët të largojnë borën para objekteve të tyre