08/11/2017 12:35

Qeveria miraton shpronësimin e pronave në Hade dhe Shipitullë për nevojat e KEK-ut