05/01/2017 22:26

Kjo është lista e të burgosurve që i fali Presidenti!