10/06/2017 15:40

Sociologu Maloku: Ashpërsimi i gjuhës së politikanëve dëshmon për frustrimin e vet shoqërisë sonë!