03/20/2017 18:22

Abrashi: 40 milionë euro ndahen vetëm për pensionet e veteranëve