02/09/2017 11:50

LDK e Prishtinës: Shkollat kanë humbur qindra orë mësimi