07/16/2017 15:57

Ministri i Mbrojtjes i Malit të Zi: Nuk luftojmë as kundër Kosovës, as kundër serbëve