06/21/2017 11:41

Kosova shtrinë përfaqësimin diplomatik edhe në Oqeanin Paqësor