12/24/2016 20:08

Muri i Kosovës, si metaforë e mungesës së ndërgjegjes