05/23/2017 19:56

Grupi 0 i gjakut, më i ekspozuari ndaj rrezikut për sterilitet