11/23/2017 08:13

Shkenda kaq dukshëm asnjëherë nuk na ka treguar gjoksin