10/13/2017 00:05

Ja përse disa njerëz kanë gjithmonë ftohtë dhe të tjerë kanë vapë